Velkommen til VIFU Forebyg

VIFU Forebyg er en fleksibel og anbringelsesforebyggende indsats med 36 pladser, beliggende på Rymarksvej 11, 2900 Hellerup 

Vi fungerer, som et alternativ til anbringelse, og med de fordele, som døgnorganiseringen indebærer (høj grad af fleksibilitet, intensitet og kontinuitet).

På VIFU Forebyg arbejdes der hjemmebaseret med mulighed for aflastning. Vi arbejder intensivt med den unge og familien i et anerkendende perspektiv med henblik på at skabe konstruktive alternativer til kriminalitet og anden uhensigtsmæssigt adfærd.